Размери и индекси на гумите и какво означават

Скоростни индекси

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Код Км/ч. Код Км/ч.
А1 5 L 120
А2 10 M 130
А3 15 N 140
А4 20 P 150
А5 25 Q 160
А6 30 R 170
А7 35 S 180
А8 40 T 190
B 50 Y 200
C 60 H 210
D 65 V 240
E 70 Z над 240
F 80 W 270
G 90 (W) над 270
J 100 Y 300
K 110 (Y) над 300