Регистрационни номера в България

Номера със специален режим: