Great Wall Voleex

Voleex C10
В производство
от 2009
Модификации: 1
Voleex C30
В производство
от 2010 до 2016
Модификации: 1
Voleex C20R
В производство
от 2010 до 2013
Модификации: 1
Voleex C50
В производство
от 2012
Модификации: 2