Речник на автомобилните термини

Автомобилен акумулатор

Автомобилен акумулатор - това е тип акумулаторна батерия осигуряваща ел. енергия нужна за работата на всички системи в автомобила. Бива два типа: стартерен и тягов. Стартерния тип се използва в автомобили с двигатели с вътрешно горене и служи за подаване на стартово напрежение и напрежение към запалителната система и светлините.

Автомобилна гума

Това е елемент от устройството на колесните моторни превозни средства и представлява еластична обвивка от каучук на металната джанта. Предназначена е да осигурява необходимото за движението на автомобила сцепление с пътната настилка и да поема колебанията и вибрациите, които се получават по време на движението върху неравната повърхност на пътя.

Адаптивна система за управление на предните светлини

Автоматизирана систем за управление на предите светлини на автомобила е изградена от механична част в която влизат самите фарове и електродвигатели за управление на фаровете, електронен блок за управление и датчици.

Амортисьор

Амотрисьора е част от окачването, която има за цел да намалява вертикалните колебания на автомобилното купе при неговото движение и да осигурява максимално добро сцепление на гумите с настилката.

Антигел добавка

Този вид добавки са предназначени за дизелово гориво и го предпазват от замръзване и поддържат гъстотата му в подходящи работни граници при по-ниски температури.

Антифриз

Антифриза или още охадителната течност не трябва да замръзва през зимата и да има висока точка на кипене, такива качества притежава водния разтвор на етиленгликола или пропиленгликол при съотношение  60% към 40% и замръзва при -45 градуса по Целзий, а точката на кипене е над 100 градуса по Целзий.

База на МПС

разстоянието между осите на предния и задния мост на моторното превозно средство.

Безстепенна скоростна трансмисия

В устройството на този вид скоростна кутия отсъстват отделни зъбни колела за всяка предавка а въртящият момент се определя от плавната промяна на диъметъра на задвижващия и задвижвания вал, затова се нарича и безстепенна или още вариатор.

Бензин

Сложно органично съединение получено при преработката на суров петрол, в състава на което влизат голям брой въглеводороди.

Бензинов двигател

Двигател с вътрешно горене работещ на бензин.

Биодизел

Течно гориво което се използва в дизеловите двигатели с вътрешно горене, добито от биологични продукти, а не от дестилацията на нефт както при дизела. Биодизела се произвежда основно от растителни мазнини, добивани от рапица, слънчоглед, соя, кокос и др. или от животински мазнини. 

Бутало

Механичен машинен елемент във формата на цилиндър извършващ възвратно-постъпателни движения в камера със същата форма под въздействието на газове или флуиди.

Вериги за сняг

Допълнително приспособление към гумата на автомобила, което се монтира на задвижващите колела с цел предотвратяването на боксуване в условията на дълбок сняг, лед или кал.

Видеорегистратор

Електронно устройство с градена камера и памет, което се монтира от вътрешната страна на предното стълко на автомобила и записва (регистрира) всичко случващо се по врема на движение и престой.

Водородна клетка

Водородна клетка или генератор е мобилна система за производство на Газ на Браун (HHO газ), която се монтира към двигателя на превозното средство и получения газ се явява допълнително гориво, което се добавя към горивовъздушната смес с цел икономия и подобряване на горивния процес на двигателя.

Газова уредба

Допълнителна система, която надгражда стандартната горивна система на бензиновите двигатели за изпозлване на пропан-бутан или метан като второ пълноценно гориво, а за дизеловите двигатели като допълнително гориво (приблизително 70 на 30% - газ - дизел) с цел икономия.

Газоразпределителен механизъм

Механична система, която осъществява следните функции, пропускане на гориво-въздушна смес в работните цилиндри на двигателя и изпускане на отработените емисии след изгарянето горивната смес в цилиндрите.

Горивен филтър

Част от горивната система на двигателя, която се грижи филтрирането на гориво преди постъпването му в системата за образуване и впръскване на гориво-въздушната смес, без значение на вида двигател (бензинов, дизелов, карбораторен или инжекцион).

Горивна помпа

Горивната помпа е част от гориво-подаващата система на автомобила. Тя е електрическа и функцията й е да подаде гориво от резервоара към двигателя с определено налягане което се определя от вида на двигателя и системата за впръскване.

Двигател с вътрешно горене

Топлинен двигател в който процеса на изгаряне се извършва в двигателя. Получената топлинна енергия се преобразува в механична и се предава на задвижващия механизъм.

Джанта

Металната част от автомобилното колело, на която се монтира автомобилната гума.

Дизел

Течно гориво използвано в дизеловите двигатели с вътрешно горене, получава се при дестилацията на нефт или по синтетичен способ, чрез дестилация на кафяви въглища посредством процеса на Фишер-Тропш.

Дизелов двигател

Двигател с вътрешно горене работещ с дизелово гориво.

Диференциал

Диференциалът е механизъм съставен от зъбни колела, който оптимизира въртящия момент на движещите колела на автомобила при движението им в завои

Електронна (електрическа) ръчна спирачка

Това е част от спирачната система на моторното превозно средство, чиято основна функция е блокирането на задните колела по време на престой или паркиране с цел избягване на некотролируемо движение на автомобила, или по-просто казано паркинг-спирачка.

Еърбег

Пасивно устройство за защита на шофьора, пътниците а според някой нови разработки и на пешеходците. Устройството на въздушнта възглавница или еърбега се състои от надуваема камера, пиро-патрон, датчик за сблъсък и електронен блок за управление. 

Жигльор

Тръбно-резбова пробка в карбуратора, която има точно определена пропускателна способност с цел финно дозиране...

Задно предаване

Система за задвижване на автомобила, реализирана чрез предаването на въртящия момент от двигателя към задните колела на моторното превозно средство.

Запалителни свещи за бензинови/газови двигатели

Това е устройство което преобразува подавания към него ток в искра с цел принудително запалване на гориво-въздушната смес подадена в работния цилиндър на бензинов или газов двигател с вътрешно горене.

Зимни гуми

Вид автомобилна гума предназначена за използване в хладните сезони на година със средна дневна темпратура под 7 - 5 градуса по Целзий. Характерното за този вид гуми е че в каучука от който са изработени притежава свойството да запава еластичността си при по-ниски температура и така осигурява сцепление с пътната настилка в относително задоволителни граници.

Имобилайзер

Това е устройство, което контролира (блокира) възможността за запалване на двигателя без специален ключ (чип) или въвеждането на код чрез дистанционното на алармената система, с цел опазване на автомобила от кражба.

Инжекционна система за впръскване/Инжекцион

Това е система за впръскване на гориво в всмукателния колектор посредством дюза/и. Този вид системи широко навлизат в съвременните автомобили и успешно заместват по-старата карбораторна система.

Иридиеви свещи

Запалителните свещи в бензиновите двигатели с иридиев електрод. Този вид свещи се отличават с много голяма износоустойчивост заради високата темепратура на топене (+2450°С) на иридия и устойчивостта му на киселини и техните смеси.

Йонизатор за автомобил

Устройство което йонизира въздуха в автомобила посредством електростатична технология за йонизация, с цел абсорбиране на дребни прашинки във въздуха, вредните вещества, формалдехиди и унищожаване на вируси.

Климатик

Устройство, което контролира температурата в автомобила чрез охлаждане на въздуха, регулиране на влажността му и движението му в салона.

Колянов вал

Механичен елемент превръщат възвратно-постъпателните движения във въртеливи и обратно. Основното му приложение е в двигателите с вътрешно горене и компресорите.

Кормилна рейка

Устройство което превръща въртеливото движение от волана в линейно с цел управление посоката на движение в автомобила, принципа на действие е взаимстван от зъбната рейка или crémaillère от фр.

Кормилна уредба

Това е система от волан, кормилна кутия или рейка и лостова система, които предават направление на управляемите колела в желаната от водача посока наляво или надясно.

Ксенонови фарове

Ксеноновите лампи генерират светлиния поток посредством йонизирането на смес от ксенон и други газове чрез т.нар. волтова дъга (електрическа дъга или дъгов разряд) между два волфрамови електрода затворени в стъклен балон-капсула.

Ламбда сонда

Това е датчик отчитащ пропорционалното съдържанието на кислород в газ или течност, може да се срещне още и като кислороден датчик. В автомобилите се използва за отчитане на съдържанието на кислород в изгорелите газове с цел регулиране състава на гориво-въздушната смес.

Лимузина

Вид закрито луксозно автомобилно купе с триобемна конфигурация от типа "седан" но с удължена междуколесна база, в миналото задължително е имало подвижна стъклена преграда между шофьора и останалата част от салона, но вече се предлагат и без нея.

Мазилна система

Мазиланата система в двигателя с вътрешно горене извършва мазането на движещите се части. Устройството и се състои от маслена помпа поддържаща постоянно налягане необходимо за циркулацията и мазането на двигателя, маслен филтър, маслени магистрали, датчик за налягането в системата и сонда за измерване нивото на маслото.

Мигач/и

Часто от осветителната система на автомобила, на която основната функция е да показва посоката на завиване на автомобила на останалите участници в пътното движение, или да указва че автомобила е в аварийна ситуация.

Минерално масло

Минералните моторни масла се произвеждат от нефт посредством дестилация/ректификация. Състава им е от разлинчи въглеводороди и качеството му зависи от това нефта от който е произведено. 

Навигатор

Вградено или мобилно GPS-устройство в автомобила, което използва спътникова навигационна система за локализиране на положениет му и създаване на оптималния маршрут при задаване начална и крайна точка, в зависимост от предпочитанията на водача и пътните условия.

Нагар

Това са отлагания по вътрешните стени на горивната камера резулатат от овъгляване в процеса на горене. Според вида двигател, качеството на горивото и техническото състояние на двигателя нагарите биват различни видове. 

Нивомер за гориво

Електро-механично устройство за измерване горивото в резервоара на МПС.

Обезмаслител за двигатели

Препарати за почистване на двигатели със силно обезмасляващо действие обикновено на основата на алкални соли и повърхностно активни вещества ПАВ. Това е вид миеща течност, която разтваря трайнозамърсени с масла и греси части на моторни превозни средства и други машини.

Октан-коректор

Добавка за бензинови двигатели, повишаваща октановото число на бензина. Основната съставка на този вид добавки са железен окис или манганови съединения и ароматни амини.

Октаново число

Октановото число е мерна единица за устойчивостта на детонация на бензина. Това е условна единица и се измерва от 0 до 100, тя показва до каква компресията може да издържи дадено гориво преди за се детонира.

Охладителна система

Охладителната система поддържа оптималната работна температура на двигателя с вътрешно горене, посредством регулиране на охладителните процеси в самия двигател.

Парктроник

Система за асистиране при паркиране на автомобила, която отчита движението на автомобила и разстоянието до препятствията намиращи се в треакторията му на движение.

Пневматично окачване

Принципа на действие на пневматичното окачване напрактика е същия както при стандартното, но с тази различка че еластичния елемент е херметична камера с въздух под налягане, а не пружина или ресор. Камерата е монтира на самия амортисьор или в страни от него.

Полувал

Част от задния мост която предава въртящия момент от двигателя, главното предаване и диференциала към задвижващите колела. В обратна посока предават  спирачното усилие в зависимост от разположението на спирачните механизъми и всички сили действащи на колелата.

Полусинтетично масло

Полусинтетичните масла са комбинация от минерални и синтетични масла. Стойнсотта и качествата на този вид масла сътоветно са между тези на минералните и синтетичните.

Прахов съединител

Това е съединител работещ на принципа на „втвърдяване” под действието на електромагнитно поле на феромагнитна работна смес от метални частици и смазочно вещество между дискове от метал свързани с задвижващия и задвижван вал.

Промивъчно масло

Специален вид масло което се използва за промивка на двигателя при смяна на маслото. Бива основно два вида, за краткорайна промивка и за дълготрайна промивка. Краткотрайната промивка се прави непосрдствено преди смяната на маслото, като старото се излиза, налива се промивъчното масло двигателя се пали и се оставя да поработи 15 - 20 мин., излизава се и се налива новото масло.

Пръстен/прешлен за сняг

Приспособление което се монтира на задвижващите колела с цел да се премине силно заснежен, заледен или кален участък от пътя.

Работен обем

Това е сбора от пространството на работните цилиндри в които се движат буталата по време на работа.

Радиална гума

Вид автомобилна гума при която подпротекторните слоеве на корпуса (каркаса) са разположени напряко на радиуса.

Семеринг

Пръстеновиден елемент изработен от еластомер и еластична метална спирална сърцевина, който е предназначено да уплътняват валове, ротационни и хидравлични елементи.

Синтетично масло

Синтетичните двигателни масла се получават посредством изкуствен синтез и притежават точно определени качества. Те са по-скъпи от минералите масла, поради по-високата себестойност на процеса на производство.

Система „Старт – Стоп” (Start&Stop)

Основната функция на този вид системи е изключване на двигателя по време на кратковремен престой по време на движение, т.е. на светофари, на знак „Стоп” или в други подобни ситуации. Целта на системата е по-иконична и екологична работа на двигателя.

Система за нощно виждане

Система от инфрачервен прожектор и инфрачервена камера интегрирани в предната част на автомобила и компютър който обработва полученото от камерата изображение и го предава на дисплея на шофьора.

Спирачна система

Основните функции на спирачната система е да намаляват скоростта на превозното средство, напълно да спира движението му и/или да го държат неподвижно (паркирано).

Спирачна течност

Това е работната течност в спирачните системи на автомобилите. За ефективната работа на спирачната система във всякакви климатични и експлотационни условия, работната течност притежава висока температура на кипене и стабилен вискозитет в широки температурни амплитуди.

Съединител

Съединителя е механичен възел между двигателя и скоростната кутия на автомобила, който предава въртящия момент от двигателя и притежава свойството в определени моменти да прекъсва връзката между двигателя и скоростната кутия с цел превключване на различни предавки за оптимално, ефективно и плавно движение на автомобила.

Тракшън контрол

Този вид системи са познати със съкращенията TCS или ASR – от англ. Traction Control System или Anti-Slip Regulation. Това е електроннохидравлична система която контролира силата на вътрящият момент оказван върху задвижващите колела с цел поддържане на устойчиво движение на автомобила или избягване на боксуване върху хлъзгава настилка по време на потегляне или по време на движение.

Турбокомпресор

Това е компресор който нагнетява или по-точно повишава налягането на въздуха който постъпва в гориво-въздушната смес, като по този начин увеличава количеството кислород в нея и способства за по-доброто й изгаряне и добиване на повече мощност без добавяне на допълнително количество гориво.

Ускорение 0-100 км/ч.

Показател характеризиращ динамиката на автомобила, и по-точно способността му за ускорение от 0 до 100 км/ч.

Фарове

Осветителна система на автомобила за предвижване през тъмната част от денонощието. Монтират се на предната част на автомобила и допълнително но по-рядко на предната част на покрива на автомобила. 

Филтър за твърди частици - DPF/ FAP

Филтъра за твърди частици или популярно „катализатор” е част от системата за отвеждане на отработените газове на автомобила. Устройството се намира след колекторите и преди шумозаглушителните гърнета на ауспуха и прилича на „ауспухно гърне”.

Хибриден автомобил

При хибридния автомобил се използва комбинация от две или повече системи за добиване на въртящ момент за задвижването му.

Хидрокрекингови масла

 
Хидрокрекинговите масла се произвеждат от минерални масла посредством хидрокрекингов процес. При хидрокрекинговият процес минералното масло се пречиства и стабилизира.
 

Ходова част

Това е основна част от устройството на автомобила, която обединява в себе си преден заден мост, гуми, окачване, амортисьори, ресьори и т.н.

Централно заключване

Заключване или отключване на всички врати на автомобила едновременно посредством завъртане на ключа в ключалката на водача или дистанционно чрез пулта на автомобилната сигнализация.

Цетан-коректор

Това са добвки за дизелови двигател, които повишават цетановото число на горивото, те подобряват горивния процес и водят до по-добра и икономична работа на двигателя.

Чистачки

Чистачките са устройства на предното и/или на задното стъклно на автомобила, които премахват вода, сняг и различни видове замърсявания с цел осигуряване на обзор по време на движение или престой.

Шосейна гума

Разновидност на автомобилната гума предназначена за движение по суха или мокра асфалтова пътна настилка.

Щанга

Метален прът или лост. В автомобилната терминология има много и различни по функциите си щанги като кормилна, свързваща, стабилизираща и др.